สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม.

สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม.

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และนาย…

Read More