สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อู่หลงรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายแพทย์สม…

Read More

สคร.5 ราชบุรี เตือนประชาชนอากาศเปลี่ยนแปลงระวังโรคปอดบวม โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ป…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะ 7 วิธีขับขี่ช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะช่ว…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี ชี้อากาศร้อน เตือนประชาชนระวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำปนเปื้อน

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ชี้ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน นี้อ…

Read More