สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมจัดโครงการนวัตกรรมการแปรรูปนมแพะ ไร้กลิ่นบูรณาการร่วมกับ โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 24 มีนาคม 2565  นางสาวกมลชนก สวัสดี  นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงา…

Read More