อธิบดี พช.ปลื้มโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” สำเร็จตามเป้าหมาย กระตุ้นบุคลากร พช.หันมาออกกำลังกาย

อธิบดี พช.ปลื้มโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” สำเร็จตามเป้าหมายกระตุ้นบุคลากร พช.ห…

Read More