อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รถบรรทุกหินตกดอยอ่างขางดับ

28 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชี…

Read More

จังหวัดนครปฐมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 70 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 69 คน และมีผู้เสียชีวิต 12 คน

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่า…

Read More