โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาสีเส้นทางเท้ารอบอาคารผู้ป่วย ร่วมกับจิตอาสานักเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานในพ…

Read More