โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาสีเส้นทางเท้ารอบอาคารผู้ป่วย ร่วมกับจิตอาสานักเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาสีเส้นทางรอบอาคารโรงพยาบาลนครปฐม

พร้อมด้วย นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาสีเส้นทางรอบอาคารโรงพยาบาลนครปฐมโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนราชินีบูรณะ ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นายรณกร ไข่นาค รองผู้อำนวยกาโรงเรียน

นางจินดา จันทร์อุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญส่ง จูยืนยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะอาจารย์

สนับสนุนนักเรียนจิตอาสาจำนวน 80 คน มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และความปลอดภัยบนพื้นผิวจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โรงพยาบาลนครปฐม

Related posts