9 มทร. ร่วม MOU กับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิกา…

Read More