9 มทร. ร่วม MOU กับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โครงการพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและบริการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพ การบริการวิชาการ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา ในเครือโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ ต่อไป ทั้งนี้มีผศ.นภาพร  นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวลพร้อมด้วยนางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี รองอธิการบดี รศ.วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนางสาวณัณทนัณณ์ ชูราศรี ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ครั้งนี้ด้วย ห้องโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts