ททท.ราชบุรี ร่วมกับ สธทท. จัดทริปสำรวจท่องเที่ยวราชบุรี

ททท.ราชบุรี ร่วมกับ สธทท. จัดทริปสำรวจท่องเที่ยวราชบุรี

16 กันยายน 2564 นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ที่มีแนวโน้มลดลง และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถนั่งรับประทานในร้านอาหารได้ในระดับหนึ่ง และแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวเป็นระยะ ๆ นั้น จังหวัดราชบุรี จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดชายแดน 19 จังหวัด ที่มีกำหนดเปิดช่วง 1 – 15 มกราคม 2565

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ททท. สำนักงานราชบุรี จึงได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โดยคุณกันตพงษ์ ธนะเนืองโรจน์ นายกสมาคมฯ จัดนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 25 คน เดินทางทดสอบสินค้าท่องเที่ยวและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกด้านท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ในโอกาสประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท โดยคณะฯ ได้ล่องเรือชมตลาดน้ำดำเนินสะดวกในเส้นทางวิถีคลอง วิถีไทยตามรอยเสด็จ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีนายกเทศมนตรีดำเนินสะดวกพร้อมทีมงานให้การต้อนรับ จากนั้น มีการรับฟังนโยบายด้านการตลาดท่องเที่ยวและข้อมูลสินค้าท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐมจากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. คุณปิยะรัตน์ สุริยะฉาย ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท. ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี และคุณสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี

นอกจากนั้น คณะฯ ยังเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม ณ เวลา และ โรงแรมราชาบุระ ชมกระบวนการทำเครื่องปั้นดินเผาที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1 ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของสถานประกอบการประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม สำหรับจุดสุดท้าย คือ การแสดงหนังใหญ่ที่วัดขนอน อำเภอโพธาราม โดยพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ได้บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของหนังใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อปี พ.ศ. 2550

ททท. สำนักงานราชบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางของคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสมาชิกของ สธทท. ในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและนครปฐมตามมาในโอกาสต่อไป

Related posts