พช. ผนึกพลังกับ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ร่วมขับเคลื่อน “การสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) ลงน…

Read More

วัดไผ่ล้อม จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิหารหลวงพ่อพูล

วัดไผ่ล้อม จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิหารหลวงพ่อพูล

วัดไผ่ล้อม จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี – หล่อพระพุทธเมตตา หน้าตัก 32 นิ้ว ‘ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม Kick Off เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม …

Read More