สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนค…

Read More

AIS ชวนแอ่วเหนือหน้าฝน กับ AIS 5G “จริงๆ อุ่นใจ ทั่วไทย เน็ตแรง” ครอบคลุม เร็วแรง ทุกจุดเช็คอิน ในภาคเหนือทุกพื้นที่ ดียิ่งกว่าเดิม พร้อมหนุนเที่ยวเมืองรอง

AIS ชวนเที่ยวเหนือหน้าฝน แบบ “จริงๆอุ่นใจ ทั่วไทย เน็ตแรง” ไปกับ AIS 5G พร้อมต้อนรับนักท่อ…

Read More