สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยพรัอมเพรียงกัน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และปิดท้ายด้วยกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Related posts