จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการป้องกันและลดการปล่อยฝุ่นละอองจากรถยนต์ ให้เป็นตามเกณฑ์ของกฎหมายการจราจรขนส่ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ศูนย์ราชการจังหวันนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม โดยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าในช่วงระยะเวลาเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้เกิดสถานการณ์การสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าสูงเกินมาตรฐานในบรรยากาศของบางช่วงเวลาได้อันเนื่องมาจากกิจกรรมการใช้พลังงานการคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่ง และปัจจัยสภาพอากาศปิดและมีสภาพอุตุนิยมวิทยาที่แปรปรวนส่งผลให้เพดานการลอยตัวอากาศมีแนวโน้มลดต่ำลง ทำให้การกระจายตัวของฝุ่นละอองไม่ดี

จังหวัดนครปฐมได้ประสานหน่วยงานราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมนำรถยนต์ราชการมาตรวจวัดควันดำ เนื่องจากรถยนต์เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันและลดการปล่อยฝุ่นละอองจากรถยนต์ ให้เป็นตามเกณฑ์ของกฎหมายการจราจรขนส่ง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM25 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของจังหวัดนครปฐม โดยทำการตรวจวัดควันดำให้แก่รถยนต์ราชการของหน่วยงานราชการ จำนวน 40หน่วยงาน มีรถยนต์ประมาณ 154 คัน ในวันที่ 27- 28 ธันวาคม 2564  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดควันดำ สำหรับการตรวจในครั้งนี้มีรถหน่วยงานราชการบางส่วนพบว่ามีควันดำ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้นโยบายไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการร่วมกันลดปัญหามลพิษ

  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว

Related posts