ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี แจกถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดบ้านและผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีบูรณาการร่วมกับกอ.รมนจังหวัดราชบุรี รพ. สต บ้านหินสี รพ.สต ยางหัก รพ.สต บ้านวังปลาช่อนรพ.สต.บ้านไทยประจัน เข้าเยี่ยม และรวมแจกถุงยังชีพ ข้าวสารไข่ไก่ให้ ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลยางหักและประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลยางหักให้ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิค-19 ทุกคน

Related posts