นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมประทับฝ่ามือส่งท้ายศตวรรษเก่า ต้อนรับศตวรรษใหม่ยุวกาชาดไทย

27 มกราคม  2565 เวลา 13.00 . นายเตช  บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดคนแรกของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมประทับฝ่ามือส่งท้ายศตวรรษเก่า  ต้อนรับศตวรรษใหม่ยุวกาชาดไทย โดยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดฯ ได้กล่าวอำลาศตวรรษเก่ายุวกาชาดไทยคู่แผ่นดินไทย 100 ปีและท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติกล่าวปรารภศตวรรษใหม่ยุวกาชาดไทยเพื่อรับใช้สังคมเพื่อเป็นการเริ่มต้นการทำงานในก้าวต่อไปเพื่อรับใช้สังคม และรวมเป็นหนึ่งเดียวในนามอาสาสมัครสภากาชาดไทยสืบต่อไป

Related posts