นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

27 มกราคม  2565 เวลา 11.00 . นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ 2565 จำนวน 4 ราย ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย  กรุงเทพฯ

Related posts