ข้าราชการและประชาชนร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่บริเวณห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานรื่นเริง

  

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาร่วมรดน้ำขอพรในครั้งนี้ รวมทั้งขอให้ร่วมกันรณรงค์และอนุรักษ์การเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีของไทย พร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดนครปฐมคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ขอให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวจังหวัดนครปฐม และชาวไทยทุกคน

Related posts