นครปฐม หมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ .. 2565 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายคมสัน  เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีหมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ประจำปี ..2565 โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้หน่วยงานต่าง ต้องงดการจัดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม โดยเฉพาะการกิจกรรมมัจฉากาชาดที่เคยร่วมกับงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ที่จัดเป็นประจำทุกปี แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการงดจัดงานนมัสการฯ ทำให้เหล่ากาชาดจังหวัด ต้องงดกิจกรรมมัจฉากาชาดด้วยเช่นกัน  ดังนั้น จังหวัดนครปฐมและเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ประสบภัยตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  จึงได้จัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนำไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่าง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ตลอดจนขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย

      ในส่วนการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวัลสลากาชาดการกุศล ประจำปี ..2565 ในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมสำหรับสลากกาชาดบำรุงการกุศลประจำปี 2565 มีรางวัลทั้งสิ้น 116 รางวัล ประกอบด้วย

      รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เลขที่ออก 41752 ได้รางวัลรถยนต์กระบะ 4 ประตู รางวัลละ 1 คัน

      รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล เลขที่ออก 29524, 56621,39606, 13676, 24698 ได้รางวัลรถจักยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 cc. รางวัลละ 1 คัน

      รางวัลที่ 3 มี 5 รางวัล เลขที่ออก 35488, 28810, 53454, 44484, 28542 ได้รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท รางวัลละ 1 เส้น

      รางวัลที่ 4 มี 5 รางวัล เลขที่ออก 29362, 23473, 10930, 58086, 34663 ได้รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง รางวัลละ 1 เส้น

      รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 100 รางวัล เลขที่ออก 814, 045 ได้รางวัลหม้อหุงข้าว รางวัลละ 1 ใบ

      ท่านที่ถูกรางวัลกรุณานำสลาก และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-340018

     ทั้งนี้ผู้ถูกรางวัลที่ 1-4 ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และรับรางวัลพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 หากไม่สามารถรับรางวัลในวันที่กำหนดให้ติดต่อขอรับรางวัล สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ผู้ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว สามารถติดต่อขอรับรางวัล สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดวันที่ 30 มีนาคม2565 ถือว่าสละสิทธิ์

……………………………….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts