สคร. 5 ราชบุรี แนะนักท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางขึ้นเขา ตามข้อปฏิบัติ “พิชิตเขา เราปลอดภัย”

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาหรือยอดดอย ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางขึ้นเขา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตามข้อปฏิบัติพิชิตเขา เราปลอดภัยพร้อมทั้งเคารพกฎของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

          แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวตามป่าเขา หรือเดินทางไปไหว้สักการะเสริมสิริมงคลตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุพลัดตกเข้าได้

          สคร.5 ราชบุรี ขอแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยวภูเขาและยอดดอย  ให้ปลอดภัย โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำพิชิตเขา เราปลอดภัยดังนี้ 1. เตรียมสภาพร่างกายให้แข็งแรง แต่งกายเหมาะสมรัดกุมเพื่อป้องกันแมลง พืช หรือสัตว์มีพิษ และพกอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขึ้นเขา          2. จองหรือลงทะเบียนสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3. เตรียมน้ำ อาหารที่ไม่สร้างขยะ        และยาประจำตัวให้พร้อม 4. สังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด  5. ไม่เข้าพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายและออกนอกเส้นทาง  6. หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปบริเวณริมหน้าผาหรือจุดชมวิว ที่ไม่มีที่กั้น 7. ควรมีเจ้าหน้าหรือไกด์นำทางไปด้วยเพื่อป้องกันการหลงทาง 8. ควรคำนึงถึงเวลา        สภาพอากาศ ไม่กลับลงมาค่ำมืดเพื่อความปลอดภัย

           แพทย์หญิงรพีพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เมื่อออกนอกบ้านให้สวมหน้ากาก 100% รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือ  เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 แพทย์หญิงรพีพรรณ กล่าวปิดท้าย

Related posts