จังหวัดนครปฐมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

วันที่ 8 เมษายน 2565 ที่บริเวณลานหน้าพระศิลาขาว องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2565 โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตำรวจภูธรภาค 7 ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครตำรวจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ องค์กรการกุศล และภาคเอกชนต่างๆ ร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการป้องกันอาชญากรรมในช่วงวันหยุดสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยที่ผ่านมา มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่นปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ การใช้อาวุธปืน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ระดมทุกภาคส่วน ร่วมกวาดล้างอาชญากรรมระว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2565 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

*************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว

Related posts