กาชาดนครปฐม ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจจิตอาสาในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น

วันที่ 6 พฤษภาคม .. 2565 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจจิตอาสาในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย พร้อมมอบนมดัชมิลล์ จำนวน 2 ลัง และพันธุ์พืชผักสวนครัว โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน 3,000 บาท ให้กับ นางสาวพยุง รู้รอบดี ซึ่งได้รับโอกาสในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรง ทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บ้านเลขที่ 51 หมู่ 19 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Related posts