จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ 10 พฤษภาคม 65 ที่ บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด ร่วมกิจกรรม ซึ่งวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานสากล และรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นางหนึ่งหทัย เพชรแอ นักวิชาการแรงงานชำนาญพิเศษ สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ในการจัดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การให้บริการตอบปัญหาแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อผู้ใช้แรงงาน การสาธิตการปลูกผักและการให้ความรู้ด้านการเกษตรพร้อมแจกพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถนำไปต่อยอดและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ พิธีมอบใบรับรอง (เกียรติบัตร) ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 10 แห่ง และกิจกรรม จป.ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่ สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้เชิญนายจ้าง ลูกจ้าง และเครือข่ายแรงงาน จำนวน 100 คน

————————–

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts