ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน on site วันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บรรยากาศการเปิดเทอมเปิดเรียน on site วันแรกของจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาที่เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2565 ในระบบ Onsite วันแรก ที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐมซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยนักเรียนที่มาเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าโรงเรียนทุกคน

จากนั้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้เน้น 6 มาตรการหลัก การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ลดความแออัด ทำความสะอาดพื้นผิวตลอดเวลา นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนนำช้อน และอุปกรณ์การเรียนมาเองโดยไม่ให้ใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ ได้ให้ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างวินัยเคารพกฎจราจรให้กับนักเรียน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเปิดภาคเรียนด้วย

Related posts