อาสากาชาด และแกนนำอาสายุวกาชาด บรรยาย และสาธิตวิธีทำน้ำยา EM รวมทั้งให้ความรู้ และสาธิต เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 อาสากาชาด และแกนนำอาสายุวกาชาด บรรยาย และสาธิตวิธีทำน้ำยา EM รวมทั้งให้ความรู้ และสาธิต เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR & Choking) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


นอกจากนี้
ยังได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย

Related posts