ศิษย์​เก่า​หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง​ สวปอ.มส.SML​ รุ่นที่ 3​ จัดกิจกรรม​เพื่อสังคม มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ทหารและครอบครัว

วันที่ 29 พฤศจิกายน​ 2565 คณะศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอ.มส.SML​ รุ่นที่ 3​ พร้อมด้วยคณาจารย์นำโดยพลโท มนัสแถบทองรองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง(สวปอ.มส.SML)​ และผู้แทนนักศึกษา นำโดย นายเชาวลิตเอื้อชูยศ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมอบปลากระป๋อง 20 ลัง จำนวน 2,000 กระป๋อง ซีอิ๊วขาวตราเด็กพูนสุขจำนวน 300 แพ็ค ผ้าขนหนูผืนใหญ่ จำนวน 100 ผืน กระเป๋านักเรียน จำนวน 168 ใบและข้าวสาร จำนวน 400 แพ็ค ให้กับหน่วยทหารที่กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

ในการนี้ พลโทมนัสแถบทองกล่าวว่า ทหารของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์แห่งนี้เป็นกำลังพลสำคัญหลักของชาติที่จะคอยปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีทหารกว่า 2,000 นาย พร้อมทั้งครอบครัวด้วย ถ้ามาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่นี่จึงถือว่าเป็นการมอบขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับเหล่าทหารผู้ที่คอยปกป้องดูแลแผ่นดิน

นอกจากนี้ นายเชาวลิตเอื้อชูยศ ผู้ริเริ่มโครงการได้กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML)​ รุ่นที่ 3 เราทำกิจกรรม CSR มาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เรามามอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องเหล่าทหารและครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาและถือเป็นการทำความดีเพื่อคืนสู่แผ่นดินในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง และขอขอบคุณพี่ๆ ในรุ่นที่ช่วยสนับสนุนแรงกาย แรงใจในการทำ CSR ที่กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

Related posts