จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสีย (นครปฐมห่วงใย) ทางข้ามปลอดภัย วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสีย (นครปฐมห่วงใย) ทางข้ามปลอดภัย วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย โดยมี นายอำเภอสามพราน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขนส่งอำเภอสามพราน ผู้แทนแขวงทางหลวงสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเดินขบวนรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

ซึ่งกรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย และแขวงทางหลวงสมุทรสาครได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ บริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่เขตโรงเรียนที่ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียนใช้รถใช้ถนนประกอบกับมีรถสัญจรเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดไร่ขิงเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะบริเวณทางม้าลาย เพื่อยกระดับความปลอดภัยของคนเดินข้ามถนนในบริเวณทางม้าลายของกรมทางหลวง ช่วยลดปัญหาการฝ่าฝืนไม่หยุดรถให้คนข้ามบริเวณทางม้าลาย และช่วยลดความล่าช้าในการเดินทางทั้งในส่วนของคนข้ามและยวดยานต่าง

ซึ่งกรมทางหลวงโดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วรวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา และสงขลา โดยระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะบริเวณทางม้าลายดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก อยู่ 3 ส่วน ได้แก่

1. กล้อง CCTV ตรวจจับปริมาณคนข้ามถนนและความเร็วของรถยนต์

2. ระบบ AI ประมวลผลคนข้ามถนนกับการจราจรบนถนน

3. ระบบไฟสัญญาณจราจรควบคุมการจราจรและควบคุมการข้ามถนนของผู้ใช้ และมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

เมื่อมีคนต้องการข้ามถนนมายืนรอข้ามทางม้าลายหากผู้ข้ามยังไม่ได้กดปุ่มระบบจะส่งเสียงเตือนให้กดปุ่ม เพื่อข้ามและให้รอสัญญาณเพื่อข้ามถนน ระบบจะทำการคำนวณจากเครื่องมือตรวจจับยานพาหนะบนผิวจราจรเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในการหยุดรถให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย เมื่อสัญญาณไฟบนถนนเปลี่ยนเป็นสีแดงระบบจะให้สัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามพร้อมส่งเสียงเตือนให้ผู้ข้ามระมัดระวังในการข้ามในระหว่างการข้ามหากผู้ข้ามใช้เวลาเดินข้ามมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะเพิ่มระยะเวลาให้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีไฟคนข้ามกะพริบเตือนให้ทราบว่าระยะเวลาในการข้ามใกล้หมดเมื่อระบบตรวจสอบบริเวณทางข้ามว่าไม่มีผู้ข้ามระบบจะเริ่มให้สัญญาณการเดินรถได้ตามปกติ

………………………………………………………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts