นครปฐม สโมสรโรตารีสนามจันทร์ มอบเครื่องตรวจวัดสายตาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับ รพ.สามพราน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล ชั้น4 โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางอัมพวัน สุวัฒนานันท์ นายกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ และสมาชิกสโมสรโรตารี ร่วมกันส่งมอบเครื่องตรวจวัดสายตาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ มูลค่า 2,332,800 บาท ให้กับโรงพยาบาลสามพราน โดยมี นายแพทย์ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ร่วมด้วยนางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน นายแพทย์ พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์ จักษุแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ

โดยสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ได้จัดทำโครงการ Global Grants เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสายตาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับเงินสนับสนุนในการทำโครงการจาก ภาค 2830 ประเทศญี่ปุ่น สโมสรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีสมุทรปราการ ภาค 3330 ประเทศไทย และมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล รวมมูลค่า 2,332,800 บาท

พร้อมกันนี้ทางสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายอำเภอสามพราน

Related posts