มทร.จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน มทร.รัตนโกสินทร์ 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติอธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอันเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงบทบาทต่าง อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นอันดี ต่อมหาวิทยาลัย สำหรับในช่วงบ่ายได้พาสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการบริการวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมี ดร.ฟ้าใส  สามารถ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ จากนั้นในช่วงกลางคืนเป็นงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ร้านหอมป้อมหอมเป (Hom Pom Hom Pae Cafe & Restaurant)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts