มทร.รัตนโกสินทร์ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 โซนภาคกลาง

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี (ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 โซนภาคกลาง  ภายใต้แผนงาน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ ห้องประชุม CONVENTION CENTER โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts