นครปฐม จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณพิธีบึงลาดโพธิ์ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดราชบุรี นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและประชาชน ร่วมเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ  ออกจากบึงลาดโพธิ์ ไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าสู่ถนนราชดำเนิน หรือถนนต้นสน ถึงองค์พระปฐมเจดีย์ รวมระยะทาง 8.5 กิโลเมตร

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง ซึ่งจังหวัดนครปฐมอยู่เส้นทางที่ 10  ต้นทางคือ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งต่อไปยัง จังหวัดราชบุรี นครปฐม นนทบุรี และกระทรวงมหาดไทยตามลำดับ

สำหรับจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อีกทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนมีการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รำบวงสรวงองค์พระปฐมเจดีย์ การแสดงบาสโลป การแสดงชุดมรดกไทยเทิดไท้องค์ราชัน โดยโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)

จากนั้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล บริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ การแสดงเฉลิมพระเกียรติ โดยโรงเรียนราชินีบูรณะ การแสดงทางวัฒนธรรมโดยสมาคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม การบรรเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง โดยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

หลังจากนั้น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำผู้เชิญธงตราสัญลักษณ์ เคลื่อนขบวนจากศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ ไปตามเส้นทางถนนเทศา เข้าสู่ถนนเพชรเกษม ไปยังอำเภอนครชัยศรี อำเภอพุทธมณฑล เพื่อส่งมอบให้กับจังหวัดนนทบุรี ณ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย ต่อไป

………………………………

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts