จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเคลื่อนขบวนออกจากองค์พระปฐมเจดีย์ ผ่านอำเภอนครชัยศรี อำเภอพุทธมณฑล และส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดนนทบุรี ณ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หลังจากรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ ได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รำบวงสรวงองค์พระปฐมเจดีย์ การแสดงบาสโลป อีกทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ตลอดจนการแสดงเฉลิมพระเกียรติ การบรรเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง จากโรงเรียนต่างๆ

โดยในวันนี้ (6 มิ.ย. 67) เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ออกจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปตามเส้นทางถนนเทศา ถนนเพชรเกษม เข้าสู่อำเภอนครชัยศรี อำเภอพุทธมณฑล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทาง เป็นจำนวนมาก

หลังจากนั้น ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้าสู่จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้ง 72 คันธง ให้กับนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ณ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย เพื่อจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น และเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อไป โดยมีกำหนดเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 และขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

********************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts