จ.นครปฐม ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัทห้างร้าน และประชาชน ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2561

นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมการออกสลากกาชาดการกุศล ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรมช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ และการสงเคราะห์ต่างๆ โดยจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เพื่อรับมอบสิ่งของบริจาคเป็นของรางวัล

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ สำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ได้ในวันเวลาดังกล่าว หรือจะบริจาคในวันอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย จ่าจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 081-8316835 และนางสาวอังคณา พวงสุดรัก นิติกรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 081-5817882 เป็นผู้ประสานงาน

Related posts