จังหวัดนครปฐม เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เน้นเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยเสน่ห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกการท่องเที่ยวของชุมชน

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ที่ปรึกษาประธานของกลุ่ม OTOP นวัตวิถีชุมชนศาลาดิน ตัวแทนหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 21 หมู่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก และบริการของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 21 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนทราย บ้านสวนป่าน บ้านสะแกราย อำเภอเมือง, ชุมชนบ้านหัวอ่าว ชุมชนคนยายชา ชุมชนเกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน, ชุมชนบ้านสุขเกษม บ้านเกาะแรต บ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน, ชุมชนบ้านทุ่งผักกูด บ้านดอนรวก บ้านทุ่งสีหลง อำเภอดอนตูม, ชุมชนอ่าววัดใหม่ บ้านท่านา บ้านโรงหวด อำเภอนครชัยศรี, ชุมชนวัดสุวรรณ ชุมชนศาลาดิน ชุมชนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และชุมชนบ้านดอนแฉลบ บ้านหนองเทียม บ้านยางพัฒนา อำเภอกำแพงแสน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการสนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด ให้มีความหลากหลาย ตลอดจนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยการนำเสน่ห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน และความคิดสร้างสรรค์มาช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เป็นการสร้างและกระจายรายได้ภายในชุมชน ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย พร้อมผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมเข้าไปด้วย

Related posts