จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”… “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำภายในเขตเมือง เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมทั้งมอบแผ่นป้าย “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อนำคณะส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน กว่า 500 คน เดินรณรงค์จากวัดพระงาม พระอารามหลวง ไปตามเส้นทางเลียบคลองเจดีย์บูชา และเข้าสู่ถนนพิพิธปราสาท ไปยังวัดห้วยจระเข้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยตามแนวคลองเจดีย์บูชา และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่พระองค์ทรงมีพระราชปรารถนาให้ชุมชนริมน้ำมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว

Related posts