ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพบปะเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ในโอกาสพบกันครั้งแรกของปีใหม่ 2562

วันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ความว่า ในโอกาสพบกันครั้งแรกของปีใหม่ ขอบอกกับลูกหลานเยาวชนทุกคนว่า ประชาชนและข้าราชการเป็นจำนวนมากขอส่งกำลังใจมายังลูกหลานทุกคน ทุกๆ คนจึงไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่อยู่ด้วยกำลังใจที่ถือเป็นความเมตตากรุณายิ่งจากประชาชนชาวไทยและข้าราชการผู้ล้วนมีความหวังในอนาคตของชาติ คือ ลูกๆ หลานๆ ทุกคนเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้น ลูกหลานปัจจุบันล้วนเป็นอนาคตของชาติ ผู้ใหญ่จะหมดห่วงหมดกังวลต่ออนาคตแห่งวันเวลา ยึดมั่นปรัชญาความพอเพียง ความซื่อตรง ความตั้งใจจริง จะเป็นคำตอบสำคัญลำดับแรกต่อหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง และกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเราพยายามแล้ว หาใช่พูดจาเลื่อนลอย ที่ความจริงไม่เคยเกิดขึ้น แต่หากยังมีความโลภ อิจฉาริษยา ทุจริตคดโกง สังคมนั้นๆ คงยากที่จะมีวันก้าวเดินหน้า คงมีแต่จะนับถอยหลังสู่ความล่มสลาย การพัฒนาจะไม่มีวันเกิดขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าวRelated posts