พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 11.09 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังอาคารสถาบันวิชาการทหารชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้บัญชาการทหารเรือ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เกิดจากการผสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีความยั่งยืน เพื่อพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย และสัตว์ทะเลหายากไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มขึ้น

จากนั้น ทรงเปิดและทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day เช่น จัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิกฤตการณ์สัตว์น้ำและขยะในทะเล นอกจากนี้ยังได้กิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าทะเล การเก็บขยะบนชายหาดและดำน้ำเก็บขยะตามแนวปะการัง, กรมประมง ได้จัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ โดยใช้แท่งคอนกรีต รถไฟ และรถถังที่ปลดระวาง รวมทั้งจัดสร้างปะการังเทียมแบบแท่งสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3,984 แท่ง พร้อมทุ่นลอยผิวน้ำเพื่อนำไปวางที่ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts