มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ชมรมศิลปวัฒนธรรมและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการ 2562” ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาท และรับมอบพานไหว้ครูจากผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโอกาสเดียวกันได้มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 98 ทุน ผลงานประกวดพานไหว้ครู รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชา Tourism and Service Innovation คณะสหวิทยาการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพRelated posts