นครปฐม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการทิ้งขยะลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณตลาดน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการทิ้งขยะให้ลงถัง และช่วยกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานตาม road map การจัดการขยะพลาสติก พ. ศ. 2561 ถึง 2573 ที่มีเป้าหมายคือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ซึ่งการดำเนินงานตาม road map จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 780,000 ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 3,900 ล้านบาทต่อปี ประหยัดพื้นที่รองรับและกำจัดรวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 คาร์บอนไดออกไซด์ จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนการลดละและเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ ซึ่งนับแต่เริ่มกิจกรรมเมื่อ 21 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตลอดจนสามารถรวบรวมถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้ว 8,000 ใบและที่สำคัญในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 43 แห่งทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า

ทั้งนี้ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะขยะพลาสติก ดังเช่นกรณีพยูนมาเรียม สัตว์บก และสัตว์น้ำต่างๆ ที่ต้องตายด้วยสาเหตุจากขยะพลาสติก จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐม และพี่น้องชาวไทยทุกคน เริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละวัน เช่นการใช้แล้วทิ้ง ไปสู่การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้คุณค่า ทิ้งขยะลงถัง แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำหรือนำกลับมารีไซเคิลได้ หากมีการจัดเก็บกลับคืนมาใช้ประโยชน์ก็จะช่วยลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกออกสู่แม่น้ำลำคลองและท้องทะเล ตลอดจนสร้างนิสัยพกถุงผ้า ใช้ถุงพลาสติกและโฟมให้น้อยลง รับผิดชอบสังคมไทยร่วมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าวRelated posts