สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการกุศล โครงการปันน้ำใจสู่ทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนทวาราวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการกุศล โครงการปันน้ำใจสู่ทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม โดยมี พันตรี กมล ระเวกโสม นายกสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว โดยในงาน พบกับการแสดงมินิคอนเสิร์ต รำวงชาวบ้าน อ๊อดโฟเอส และมายากลการกุศล
เนื่องด้วยสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม โดยพันตรีกมลระเวกโสม นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม กำหนดจะดำเนินการจัดกิจกรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตการกุศล โครงการ “ปันน้ำใจสู่ทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม” ณ เรือนรับรองลีลาวดี โรงเรียนทวาราวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมจดีย์ อำภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00-17.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

1. เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยหลือทหารผ่านศึก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ เจ็บป่วยทุพพลภาพ ขาดผู้อุปการะดูแล หรือเมื่อเสียชีวิต
2. เพื่อเป็นกองทุนส่งสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่บุตราธิดาาของทหารผ่านศึกาที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน
3 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ ประจำสำนักงานสมาคมทหารผ่านศึก ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์โต๊ะสำนักงานและ เก้าอี้ ฯลฯ
4. จัดหาครุภัณฑ์สายแพทย์ได้แก่เตียงนอนสำหรับผู้ปวยติดเตียง,รถเข็นสำหรับผู้พิการ และไม้เท้า

ในการนี้ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม จึงใคร่ขอควมอนุคราะห์จากหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชน และองค์กรต่างๆในจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้คียง ช่วยให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ตามความสมัครใจ โดยให้การสนับสนุนบัตรเข้าชมกิจกรรมการกุศลเท่านั้น ไม่มีการรับบริจาค เรี่ยไรอื่นใด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี

สำนักงานสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม
ฝ่ายกิจกรรม 081-4963025
พันตรีกมล ระเวกโสม 065-6844292Related posts