พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ จังหวัดนครปฐม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางอรดี แก้วพิจิตร นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระงาม พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะวัดพระงาม พระอารามหลวง ซึ่งในปีนี้ มียอดบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,533,440 บาท นอกจากนี้ยังมีการออกร้าน จากผู้ประกอบการ และร้านอาหารต่างๆ นำอาหารคาว – หวาน มาบริการให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานฟรีอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ จังหวัดนครปฐม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ จังหวัดนครปฐม

สำหรับวัดพระงาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 44 ไร่ 48 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2505 และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ภายในวัดมีซากเจดีย์ขนาดใหญ่ที่คาดว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยทวารวดีในศตวรรตที่ 11 หรือ 12 ถึงศตวรรตที่ 16 เช่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดว่า วัดโสภาพุทธาราม แต่ไม่มีผู้นิยมเรียก ครั้งเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงสำรวจวัด และทรงเรียกว่า วัดพระงาม ซึ่งน่าจะมาจากเหตุที่ค้นพบเครื่องดินเผา ที่เป็นเศียรพระพุทธรูปที่งดงาม ปัจจุบัน มีพระอุดมธรรมเมธี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ทั้งสิ้น 65 รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ จังหวัดนครปฐม

Related posts