จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยมีกิจกรรมการแสดง แจกของขวัญ อาหาร และเครื่องดื่ม แก่เด็กๆ เป็นจำนวนมาก

นครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่บริเวณสนามพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัล การแสดงกลางแจ้งของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน ซึ่งมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่พระราชวังสนามจันทร์เป็นจำนวนมาก

นครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

นครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว

Related posts