พช. ชวนคนไทยร่วมอุดหนุน “ผ้าถิ่นไทย” สร้างรายได้สู่ชุมชน

พช. ชวนคนไทยร่วมอุดหนุน “ผ้าถิ่นไทย” สร้างรายได้สู่ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดพื้นที่ชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผ้าถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ตึก LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พช. ชวนคนไทยร่วมอุดหนุน “ผ้าถิ่นไทย” สร้างรายได้สู่ชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระปรีชาชาญ พระวิริยะ พระอุตสาหะ ในการรื้อฟื้นผ้าทอไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ให้เป็นอาชีพของชาวบ้านให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ซึ่งว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาในอดีต ซึ่งปัจจุบันผ้าถิ่นไทยได้รับความนิยมนำมาสวมใส่ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ชื่นชมในความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยของคนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความสวยงาม มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ทำให้การทอผ้ากลายเป็นอาชีพหลักของกลุ่มสตรีในหลายจังหวัด ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระราชดำรัสในงานวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าพระองค์จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย กรมฯ จึงได้จัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 50 จังหวัด ตามที่กรมฯ ตั้งเป้าหมาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ

พช. ชวนคนไทยร่วมอุดหนุน “ผ้าถิ่นไทย” สร้างรายได้สู่ชุมชน

โดยระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 นี้ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เลือกช้อปผ้าไทยขึ้นชื่อจากหลากหลายจังหวัด อาทิ อาทิ ร้านขวัญตา จ.หนองบัวลำภู ร้านหัตตรา จ.อุดรธานี ร้านทองถวิล จ.เชียงใหม่ กลุ่มทอผ้าหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย ร้านปณิธาน จ.นนทบุรี ผ้าลายอย่างอโยธยา จ.อยุธยา มนตรีเครื่องเงินสุโขทัย จ.สุโขทัย และสานเงินสานทอง จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ บริเวณลานจอดรถ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ยกขบวน OTOP ชวนชิมสุดยอดของจังหวัด มาเสิร์ฟความอร่อย 30 ร้านค้า อาทิ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย จ.สุโขทัย ซาลาเปาทับหลี จ.ระนอง ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว จ.ลำปาง ต้มโคล้งรสบรรเจิด จ.ปทุมธานี บุษบงไก่ย่าง จ.ขอนแก่น หรอยขนมจีนใต้สูตรเมืองคอน จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น อีกทั้ง ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อประกาศเจตจำนงร่วมกันในการรณรงค์ให้พี่น้องคนไทย ร่วมกันสืบสาน รักษา ภูมิปัญญาด้านผ้าไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน อันจะช่วยทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและชุมชน

พช. ชวนคนไทยร่วมอุดหนุน “ผ้าถิ่นไทย” สร้างรายได้สู่ชุมชน

“ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยการเลือกชมเลือกซื้อผ้าถิ่นไทยอันงดงามเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจของคนไทย และเลือกชิมอาหาร OTOP สุดยอดของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ตึก LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน

Related posts