มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

วันที่ 14 มกราคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี และดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานกรรมาธิการพลังงาน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางพลังงานไทย แนวทางพลังงานชาติที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างธุรกิจ การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่บุคลากรในระดับผู้บริหารและบุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯRelated posts