กองทุนหลวงพ่อพูล มอบรถตู้ให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

กองทุนหลวงพ่อพูล มอบรถตู้ให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กองทุนหลวงพ่อพูล โดย พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้มอบรถตู้มูลค่าห้าแสนบาทให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในกิจการงานของวิทยาลัยฯ โดย พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นองค์ประธานรับมอบรถตู้โตโยต้า รุ่นคอมมิวเตอร์ มูลค่า 500,000 บาทถ้วน จากพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ประธานกองทุนหลวงพ่อพูล พร้อมด้วย นายสมชาติ(เฮียเงี๊ยบ)สาลีพัฒนา เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ และคณะศิษย์หลวงพี่น้ำฝนร่วมมอบรถตู้ในครั้งนี้ด้วย

กองทุนหลวงพ่อพูล มอบรถตู้ให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

กองทุนหลวงพ่อพูล มอบรถตู้ให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ซึ่งทางด้าน พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ประธานกองทุนหลวงพ่อพูล ได้กล่าวว่าอาตมาภาพได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นั้นไม่มีรถใช้ในกิจการงานของวิทยาลัยเลย รวมทั้งรถตู้ที่จะใช้ในกิจการงานของวิทยาลัยฯแม้แต่คันเดียว อาตมภาพจึงได้ปรึกษา พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ว่ากองทุนหลวงพ่อพูลจะขออนุญาตจัดการเรื่องรถตู้มอบให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ท่านเห็นว่าดีและมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากทางวิทยาลัยไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อยานพาหนะไว้ใช้งานจึงถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่ คณะอาจารย์ สามารถไปติดต่องานด้านต่างๆ เป็นหมู่คณะได้โดยไม่ต้องหาเช่ารถอีกด้วย

และ (หลวงพี่น้ำฝน)ยังกล่าวอีกว่า การมอบรถตู้ในครั้งนี้ มิใช่มอบเพียงรถเท่านั้นในเรื่องการดูแลเซอรวิส การซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมถึงระบบต่างๆในการใช้งาน อาตมภาพโดยกองทุนหลวงพ่อพูล จะดูแลรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ตลอดอายุการใช้งาน เลยทีเดียว และการมอบรถตู้ในครั้งนี้ถือเป็นงานด้าน สาธารณะสงเคราะห์ของกองทุนหลวงพ่อพูล อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ อาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรถตู้ในครั้งนี้ ซึ่งรถตู้คันดังกล่าวนี้จะนำไปใช้เฉพาะกิจการงานของวิทยาลัยสงฆ์เพียงเท่านั้น การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกองทุนหลวงพ่อพูล นั้น เป็นไปตามปณิธาน ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตตฺรกฺโข อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ที่ว่า บวร ก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อร่วมส่งเสริมพระศาสนา และพัฒนาการศึกษาให้สังคมไทยมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนสืบไป

กองทุนหลวงพ่อพูล มอบรถตู้ให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีRelated posts