อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฯ และองค์กรสมาชิกในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฯ และองค์กรสมาชิกในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฯ และองค์กรสมาชิกในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ 350 ชุด “โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”ให้ชาวชุมชนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน 350 ชุด ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน และขาดรายได้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตชุมชนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอำเภอสามพราน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะของประเทศต่างๆ ทั่วโลกและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกร แรงงานในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าย่อย ผู้มีรายได้น้อย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ยากไร้ ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ด้วยการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ ในบทบาทที่สตรีไทยสามารถช่วยสนันสนุนได้ในภาวะวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

นอกจากนี้ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย(นครปฐม) ได้นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป้าหมาย 7 หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินสด ครัวเรือนละ 3,000 บาท อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าวRelated posts