พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชม “ตลาดหัวปลี” ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP

พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชม “ตลาดหัวปลี” ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง” อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรกหลังจากวิกฤตการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจ และเยี่ยมชมสินค้าจากร้านค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค และศูนย์ฝึกอาชีพ OTOP ซึ่งเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ OTOP ครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานโอทอปเทรดเดอร์ไทย นางสาวนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานเครือข่าย OTOP สระบุรี และผู้ประกอบการภายในศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เริ่มเห็นชีวิตที่เป็นปกติมากขึ้นซึ่งหมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกอบการโอทอป และพี่น้องตลาดหัวปลี รวมทั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของจังหวัดสระบุรีที่ลุกขึ้นมาประกอบอาชีพ และดูแลบ้านเมืองของเราให้มีชีวิตปกติเพิ่มมากขึ้น ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาระเบียบตามที่คุณหมอแนะนำไว้ เพื่อให้สามารถทำมาค้าขายและประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยเป็นปกติ โดยสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของตลาดหัวปลีคือ เป็นตลาดที่ผู้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ที่ตัวเองผลิตขึ้น เช่น น้ำพริกปลาร้า หรือ แคปหมู หรือนมจากน้ำนมโคแท้ๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นของชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผลผลิตจำนวนมากก็เป็นพืชผักสวนครัวที่มาจากบ้านเรือนของชาวบ้าน เป็นตลาดกลางที่คุ้นชินมาแต่เก่า อยู่กันมาด้วยน้ำจิตน้ำใจของคนไทย สิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบประเทศไทย เราอยู่รอดได้ถ้าคนไทยช่วยกันเที่ยวเมืองไทย ซื้อของไทยกินของไทยและสวมใส่เสื้อผ้าไทยก็จะทำให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

“ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในพื้นที่ได้ร่วมมือกับคนในจังหวัดจัดให้มีการทำมาค้าขาย มีตลาดโอทอปและตลาดสินค้าชุมชน ตอนนี้ได้ดำเนินการจนครบทุกจังหวัดแล้ว เพียงแต่งานใหญ่ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ เช่น โอทอปมิดเยียร์ โอทอปศิลปาชีพ หรือโอทอปซิตี้ ช่วงปลายปี ยังต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อน โดยขณะนี้ พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอ ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดรื้อฟื้นตลาดชุมชนขึ้นมา ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณบางส่วนในการจัดการตลาดชุมชนด้วย อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกตลาดที่ทางจังหวัดและอำเภอร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดให้มีแล้ว ส่งเสริมให้มีมาตรการตรวจวัดไข้ มีการให้เช็คอินเข้าตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ มีเจลล้างมือให้บริการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปก็ขอให้ช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองด้วย และขอเชิญชวนช่วยกันอุดหนุนพี่น้องชาวบ้านตลาดหัวปลี จ.สระบุรี และตลาดชุมชนทุกจังหวัดที่จัดขึ้นด้วยครับ” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ “ตลาดหัวปลี” เป็นกิจกรรมในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพุแค ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยเป็นแหล่งขายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ฯ ตลอดจนการขายบริการในรูปแบบอื่นๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้มาเยี่ยมชม โดยมีร้านค้าจำหน่ายสินค้า จำนวนกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและมีบางส่วนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดสระบุรี สินค้าที่จำหน่าย คือ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP โดยเน้นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก ก่อนหน้านี้ได้ปิดทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ได้เริ่มกลับมาดำเนินการเปิดอีกครั้งตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 63 โดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์Related posts