ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เชิญสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม วางแนวทางมาตรการนอกเหนือจากที่ ศบค.กำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เชิญสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม วางแนวทางมาตรการนอกเหนือจากที่ ศบค.กำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคมนี้
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ และกิจกรรมสำหรับระยะที่ 4 กิจการในส่วนของการเปิดเรียน และการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ซึ่งภาพรวมของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมทุกแห่ง มีการเตรียมความพร้อมในมาตรการหลัก และมาตรการเสริม รวมถึงมาตรการนอกเหนือจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.กำหนด และพร้อมที่จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนดเป็นอย่างดี แต่ยังมีความเป็นห่วงในบางเรื่อง โดยเมื่อเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว ขอความร่วมมือโรงเรียนสร้างความเข้าใจกับพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ในเรื่องของมาตรการเว้นระยะห่าง ไม่ให้นักเรียนแออัดมากเกินไป รวมถึงสร้างความเข้าใจกับพนักงาน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้ารักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานประกอบอาหาร งดไปในสถานที่ที่แออัดหรือคนพลุกพล่าน เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่สัมผัสกับนักเรียนมากที่สุด พร้อมขอให้ดูแลนักเรียนไม่ให้แออัดในช่วงก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับร้านค้าต่างๆ ที่จำหน่ายอาหารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีการสำรวจและช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น อาจมีมาตรการลดค่าหน่วยกิต เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และให้มีการสำรวจข้อมูลนักศึกษาว่าพักที่หอใด หากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสามารถติดตามตัวได้ง่ายขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าวRelated posts