ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมส่งกลับผู้สังเกตอาการคนสุดท้าย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อชาวนครปฐม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมส่งกลับผู้สังเกตอาการคนสุดท้าย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อชาวนครปฐม
วันนี้ (23 มิ.ย.63) ที่แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 2 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีส่งตัวผู้สังเกตอาการคนสุดท้ายของจังหวัดนครปฐมกลับบ้าน และได้ลงนามในหนังสือรับรองยกเลิกการกักตัวให้เป็นกรณีพิเศษ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ที่ร่วมกันดูแลผู้สังเกตอาการ ณ ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 แห่ง พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเท เสียสละ อดทน ต่อสถานการณ์ความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังรักษา ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด สื่อสารให้ความรู้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และกระบวนการกักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการ หรือ Local Quarantine เพื่อให้การดูแลพิเศษแก่ผู้กักตัวได้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้ประชาชนชาวนครปฐมเชื่อมั่น ก่อนที่ผู้ที่ถูกกักตัวจะกลับเข้าสู่ชุมชน ซึ่งการดูแลในการกักตัวของทั้ง 4 ศูนย์ มีผู้เข้ารับการดูแล 192 คน ตรวจแล้วปลอดภัยไม่พบเชื้อทั้งหมด

สำหรับศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 แห่ง แห่งที่ 1 ที่อาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม แห่งที่ 2 อาคารพุม ขำเกลี้ยง แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แห่งที่ 3 โรงพยาบาลบางเลน และแห่งที่ 4 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ การปิดศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการในวันนี้ ก็เพื่อเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรองรับสถานการณ์ต่อไป โดยจะยังคงศูนย์ 2 แห่ง ไว้ คือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม เพื่อให้คณะทำงานได้พักภารกิจ แต่ต้องมีความพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดสถานการณ์ที่ต้องระดมความร่วมมือกันในอนาคต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมRelated posts