สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนเปิดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนเปิดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคมนี้




วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ว่าที่ร้อยตรี ศรายุธ สิมะดำรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครปฐม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานศึกษาในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากมาตรการผ่อนคลายที่จะให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และ English Program ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 2,862 คน ในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมมาตรการในการรองรับ ตั้งแต่นักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียน มีการวัดไข้ หากตรวจแล้วพบว่าอุณหภูมิ 37.5 จะให้นักเรียนกลับบ้านทันที รวมถึงยึดหลักการล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่อยู่ในที่แออัด การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และการแบ่งกลุ่มสลับมาเรียนเพื่อลดความแออัด

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีการวัดไข้ และล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน ของเล่น ช้อน ถาด สำหรับรับประทานอาหาร มีการแยกใช้ส่วนตัว โดยมีสัญลักษณ์ประจำของนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้ของร่วมกัน

ทางด้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ขอให้ทางโรงเรียนสำรวจนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด พนักงานปรุงอาหาร ว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือไม่ รวมถึงนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับ-ส่ง ให้มีการจดบันทึก ทำประวัติ หากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะทำให้สามารถติดตามกลุ่มเสี่ยง และสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว



Related posts